Textiles

Textiles


LW-621W
Ref.: LW-621W
Stickerei-Leinen mit 8,3 Fdn./m Breite 185 cm
blanc
€  32,40 (Taxes 19 % comprises)
LW-622N
Ref.: LW-622N
Stickerei-Leinen mit 8,4 Fdn./m Breite 185 cm
nature
€  29,00 (Taxes 19 % comprises)
LW-623HF
Ref.: LW-623HF
Stickerei-Leinen mit 10,0 Fdn./m Breite 180 cm
falb
€  39,40 (Taxes 19 % comprises)
LW-623HW
Ref.: LW-623HW
Stickerei-Leinen mit 10,0 Fdn./m Breite 180c m
blanc
€  39,40 (Taxes 19 % comprises)
LW-623W
Ref.: LW-623W
Stickerei-Leinen mit 10,0 Fdn./m Breite 180c m
blanc
€  39,40 (Taxes 19 % comprises)