Textiles

Textiles


LW-621HW
Ref.: LW-621HW
Stickerei-Leinen mit 8,3 Fdn./m Breite 170 cm
blanc
€  27,00
€  13,50 (Taxes 19 % comprises)
Remise: 50.00%
LW-621W
Ref.: LW-621W
Stickerei-Leinen mit 8,3 Fdn./m Breite 185 cm
blanc
€  32,40
€  16,20 (Taxes 19 % comprises)
Remise: 50.00%
LW-622N
Ref.: LW-622N
Stickerei-Leinen mit 8,4 Fdn./m Breite 185 cm
nature
€  29,00
€  14,50 (Taxes 19 % comprises)
Remise: 50.00%
LW-623HF
Ref.: LW-623HF
Stickerei-Leinen mit 10,0 Fdn./m Breite 180 cm
falb
€  39,40
€  19,70 (Taxes 19 % comprises)
Remise: 50.00%
LW-623HW
Ref.: LW-623HW
Stickerei-Leinen mit 10,0 Fdn./m Breite 180c m
blanc
€  39,40
€  19,70 (Taxes 19 % comprises)
Remise: 50.00%
LW-623W
Ref.: LW-623W
Stickerei-Leinen mit 10,0 Fdn./m Breite 180c m
blanc
€  39,40
€  19,70 (Taxes 19 % comprises)
Remise: 50.00%
LW-624DR
Ref.: LW-624DR
Stickerei-Leinen mit 10,5 Fdn./m Breite 185 cm
rouge sombre
€  37,00
€  18,50 (Taxes 19 % comprises)
Remise: 50.00%
LW-923N
Ref.: LW-923N
Bauernleinen mit 13,5 Fdn./m Breite 140 cm
nature
€  27,50
€  13,75 (Taxes 19 % comprises)
Remise: 50.00%
LW-924N
Ref.: LW-924N
Reinleinen mit 16,0 Fdn./m Breite 180 cm
nature
€  32,00
€  16,00 (Taxes 19 % comprises)
Remise: 50.00%